Alfen heeft IsoSecure in 2016 gevraagd op praktische en schaalbare wijze ISO27001 te implementeren voor (toen nog) 1 productlijn. In de jaren daarna hebben we de scope uitgebreid naar alle productlijnen en is geheel Alfen ISO27001 gecertificeerd. Dankzij IsoSecure’ s klantgerichte aanpak en IVA methodiek, hebben we deze uitbreiding efficiënt kunnen realiseren en tegelijkertijd onze informatiebeveiliging op een hoger plan kunnen brengen.

Bob Smeets

Information Security Officer , Alfen

IsoSecure heeft AM match geholpen met het implementeren van de AVG in 2018 en inmiddels, een jaar later, d.m.v. een BS10012 audit vastgesteld dat we niet alleen nog steeds voldoen aan de AVG maar ook continue verbetering weten te realiseren.

AM match is positief over de werkwijze van IsoSecure. De werkwijze is praktisch, eenvoudig en begrijpelijk voor alle medewerkers. Geen ingewikkelde juridische documentatie, maar  een praktische werkwijze waarmee de organisatie breed wordt meegenomen in de AVG. Hiermee wordt naast het AVG compliant maken van de organisatie ook een brede basis gelegd in de  organisatie voor betrokkenheid bij gegevensbescherming van medewerkers en kandidaten.

Aad van Abtswoude

Manager bedrijfsvoering, AM match

“Wij hebben Isosecure leren kennen in 2016 toen wij door enorme bedrijfsdrukte een grote achterstand hadden opgelopen met ons her-certificeringstraject voor ISO27001; Speakup had behoefte aan een begeleidingspartner die ons op praktische en inhoudelijk deskundige wijze de weg kon wijzen naar onze her-certificering.

Dat is gelukt! Door de verhelderende en praktische aanpak van Isosecure staat er nu weer een ISMS proces waar Speakup gestaag op kan voortborduren. Stabiel en robuust.

Vanwege de bewezen deskundigheid en kennis inzake certificeringen, en de persoonlijke klik, heeft Speakup besloten een blijvende zakelijke relatie met Isosecure aan te gaan. 

Door jaarlijks de stand van zaken met elkaar te bespreken en ons kritisch te auditeren, helpt Isosecure ons verder. Dat willen we graag voortzetten, hun adviezen en resultaten blijven boeien.”

Martin Kamphuis

Service Coördinator , Speakup

 

IsoSecure heeft Infracom geholpen bij het behalen van de ISO27001 en NEN7510 certificeringen. Vanaf het eerste moment was de klik met IsoSecure goed, en de persoonlijke, pragmatische aanpak zorgt ervoor dat een op het eerste gezicht ingewikkeld, complex traject heel werkbaar werd. Door het bieden van een gestructureerde werkwijze van begin tot certificering en hands-on hulp, inspiratie, voorbeelden, maar ook de soms hard nodige kritische noot waar nodig, heeft IsoSecure ervoor gezorgd dat wij in één keer met slechts minimale opmerkingen de certificeringen hebben behaald.

Ernst Quint

Sales Manager, Infracom

 

Isosecure heeft bij Weleda Benelux een QuickScan uitgevoerd om te beoordelen of we GDPR compliant zijn. De praktische en kordate aanpak van Isosecure heeft ons inzicht gegeven in de verbeterpunten en ons geholpen met het zetten van de juiste stappen. We zijn op een efficiënte manier langs al onze business processen gegaan en hebben de risico’s vastgelegd en mogelijke maatregelen besproken. Dit alles is in een overzichtelijk rapport samengevat wat de basis was voor onze GDPR aanpak. 

Richard van der Hoek

Operationeel Directeur Weleda, Weleda